CHULi

CHULi CHULi

  • 104
  • 33 370 220
"Have courage and be kind" จงมีเมตตาและกล้าหาญ 💃🏻

วีดีโอ

แต่งห้องแคสเกมให้UDiE
แต่งห้องแคสเกมให้UDiE2 หลายเดือนก่อน
หนีแฟนเที่ยวเกาะล้าน
หนีแฟนเที่ยวเกาะล้าน3 หลายเดือนก่อน
ไข่ตุ๋นใบตองเมนูเด็ดๆ
ไข่ตุ๋นใบตองเมนูเด็ดๆ3 หลายเดือนก่อน
ตำมะยมแซ่บๆ
ตำมะยมแซ่บๆ4 หลายเดือนก่อน
ไก่อบฟางสูตรเด็ด
ไก่อบฟางสูตรเด็ด4 หลายเดือนก่อน
ล้างรถ Z900 ให้ท่าน UDiE
ล้างรถ Z900 ให้ท่าน UDiE4 หลายเดือนก่อน
Q&A UDiE กี่นิ้ว?
Q&A UDiE กี่นิ้ว?5 หลายเดือนก่อน
KFC กินไก่เผ็ดเกือบตาย
KFC กินไก่เผ็ดเกือบตาย6 หลายเดือนก่อน
ยูดายพาเที่ยว
ยูดายพาเที่ยว8 หลายเดือนก่อน
วันเกิด CHULi 9/2/2561
วันเกิด CHULi 9/2/2561ปีที่แล้ว
ปานามา
ปานามาปีที่แล้ว

ความคิดเห็น